ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Kỹ thuật dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ
Tác giả: Đặng Xuân Hải
Nhà XB: Bách khoa Hà Nội
Năm XB: 2011
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

Giới thiệu một số vấn đề cơ bản cần nhận thức khi triển khai quá trình dạy học. Phương pháp đào tạo theo học chế tín chỉ và dạy học phù hợp với học chế tín chỉ đối với giáo dục đại học. Phương thức tổ chức giờ tín chỉ; các kỹ thuật hướng dẫn tự học, tự nghiên cứu trong học tập và kỹ thuật soạn giảng cho một số loại bài lên lớp trong học chế tín chỉ


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: K1513159945 Danh mục: Giáo dục
Mã Dewey: 378.597 Chuyên ngành: 378.Giáo dục đại học
Số Cutter: D36 Khoa: Nhóm sách giáo dục
ISBN: 9786049110191 Giá tiền: 60000
Số trang: 155 Kích thước: 24cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
378.597
D36
K1513159945
378.597
D36
K98


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center