ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Giáo trình luật ngân hàng Việt Nam
Tác giả: Võ Đình Toàn(ch.b), Vũ Văn Cương, Nguyễn Văn Tuyến,...
Nhà XB: Công an Nhân dân
Năm XB: 2016
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 6
Hiện có: 5

Giới thiệu nội dung:

Những vấn đề lý luận cơ bản về luật ngân hàng Việt Nam; Tổ chức tín dụng; Pháp luật điều chỉnh hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, bảo lãnh ngân hàng;...


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: G1512995872 Danh mục: Pháp luật
Mã Dewey: 346.597 Chuyên ngành: 346.Tư pháp
Số Cutter: V63 Khoa: Nhóm sách luật
ISBN: 9786047214952 Giá tiền: 54000
Số trang: 407 Kích thước: 21cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
346.597
V63
G1512995872
346.597
V63
G53


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center