ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Bộ luật dân sự : mới nhất (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017)
Tác giả:
Nhà XB: Hồng Đức
Năm XB: 2016
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

Trình bày nội dung bộ luật dân sự mới nhất gồm : Những quy định chung; Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản; Nghĩa vụ và hợp đồng; Thừa kế; Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài; và các điều khoản thi hành.


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: B1512821378 Danh mục: Pháp luật
Mã Dewey: 349.597 Chuyên ngành: 349.Luật thẩm quyền đặc biệt, quản hạt
Số Cutter: 00 Khoa: Nhóm sách luật
ISBN: 9786049489761 Giá tiền: 48000
Số trang: 200 Kích thước: 19cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
349.597
00
B1512821378
349.597
00
B65


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center