ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất
Tác giả:
Nhà XB: Hồng Đức
Năm XB: 2016
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

Cuốn sách bao gồm: Luật luật sư năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư năm 2012; Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14-10-2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư; Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24-9-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (trích); Thông tư số 19/2013/TT-BTP ngày 28-11-2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư.


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: L1512647858 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 347.597 Chuyên ngành: 347.Tố tụng dân sự và tòa án
Số Cutter: 00 Khoa: Khoa Quản trị kinh doanh
ISBN: 9786049494703 Giá tiền: 30000
Số trang: 219 Kích thước: 21cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
347.597
00
L1512647858
347.597
00
L83


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center