ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tương trợ tư pháp về hình sự trong luật quốc tế và pháp luật Việt Nam
Tác giả: Ngô Hữu Đức
Nhà XB: Hồng Đức
Năm XB: 2015
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về tương tợ tư pháp và tương trợ tư pháp về hình sự; Tương trợ theo các điều ước quốc tế và Việt Nam là thành viên và pháp luật Việt Nam; Thực trạng tương trợ tư pháp về hình sự,...


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: T1512647373 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 345.597 Chuyên ngành: 345.Luật hình sự
Số Cutter: N46 Khoa: Khoa Quản trị kinh doanh
ISBN: 9786048668617 Giá tiền: 58000
Số trang: 334 Kích thước: 21cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
345.597
N46
T1512647373
345.597
N46
T86


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center