ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Giáo trình nguyên lý thẩm định giá
Tác giả: Hay Sinh, Trần Bích Vân
Nhà XB: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Năm XB: 2012
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 5
Hiện có: 5

Giới thiệu nội dung:

Tổng quan về thẩm định giá; Phân loại tài sản thẩm định giá; Cơ sở giá trị và các nguyên tắc thẩm định giá, Những quy tắc đạo đức hành nghề thẩm định giá; thực trạng ngành thẩm định giá ở Việt


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: G1512115623 Danh mục: Điện ảnh, Âm nhạc
Mã Dewey: 338.5 Chuyên ngành: 338.Sản xuất
Số Cutter: H39 Khoa: Khoa Tài chính kế toán
ISBN: Giá tiền: 70000
Số trang: 162 Kích thước: 27cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
338.5
H39
G1512115623
338.5
H39
G53


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center