ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Software engineering
Tác giả: Ian Sommerville
Nhà XB: Pearson
Năm XB: 2001
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

This book discusses a comprehensive spectrum of software engineering techniques and shows how they can be applied in practical software projects. This edition features updated chapters on critical systems, project management and software requirements.

Từ khoá: Software engineering

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: S1511953087 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 005.1 Chuyên ngành: 005.Lập trình máy tính, chương trình, dữ liệu
Số Cutter: I36 Khoa: Khoa Công nghệ thông tin
ISBN: 9780137053469 Giá tiền: 0
Số trang: 773 Kích thước: 24cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: 9 Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
005.1
I36
S1511953087
005.1
I36
S64


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center