ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Introducing Maya 8 : 3D for beginners
Tác giả: Dariush Derakhshani
Nhà XB: Wiley Publishing
Năm XB: 2006
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

Starting with the basics, the book builds from the ground up, combining straightforward text with practical examples that make it fun and easy to learn Maya"s core features while introducing new Maya 8 elements such as improved polygon tools and enhanced rendering with mental ray. Clear-cut, engaging lessons let you experiment using the wealth of files provided on the CD-ROM.


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: I1511871403 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 006.696 Chuyên ngành: 179. Những chuẩn đạo đức khác
Số Cutter: D37 Khoa: Khoa Công nghệ thông tin
ISBN: 0470051353 Giá tiền: 0
Số trang: 461 Kích thước: 23cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
006.696
D37
I1511871403
006.696
D37
I58


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center