ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
AutoCAD 2005 and AutoCAD LT 2005 bible
Tác giả: Ellen Finkelstein
Nhà XB: Wiley Publishing
Năm XB: 2004
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

A comprehensive reference and tutorial for architects, engineers, drafters, and others using the leading computer-assisted design software, AutoCAD, or its "lite" version, AutoCAD LT. Begins with AutoCAD basics, including the AutoCAD interface and commands, and progresses to complex topics such as programming and customization.


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: A1511853704 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 620.004 Chuyên ngành: 620.Công nghệ và hoạt động liên hệ
Số Cutter: E45 Khoa: Khoa Công nghệ thông tin
ISBN: 0764569899 Giá tiền: 0
Số trang: 1158 Kích thước: 23cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú: Kèm đĩa CD

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
620.004
E45
A1511853704
620.004
E45
A98


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center