ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
AutoCAD 2004 and AutoCAD LT 2004 : no experience required
Tác giả: David Frey
Nhà XB: Sybex
Năm XB: 2003
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 2
Hiện có: 2

Giới thiệu nội dung:

AutoCAD 2004 and AutoCAD LT 2004: No Experience Required is your step–by–step introduction to the latest versions of AutoCAD and AutoCAD LT, the industry–leading design and drafting programs used by architects, engineers, drafters, and design teams worldwide. Inside this perfectly–paced guide are the clear–cut explanations and practical, step–by–step tutorials that you need to create, develop, and complete even the most elaborate AutoCAD projects.


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: A1511784975 Danh mục: Điện ảnh, Âm nhạc
Mã Dewey: 620.0042 Chuyên ngành: 620.Công nghệ và hoạt động liên hệ
Số Cutter: D38 Khoa: Khoa Công nghệ thông tin
ISBN: 0782141943 Giá tiền: 0
Số trang: 681 Kích thước: 23cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
620.0042
D38
A1511784975
620.0042
D38
A98


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center