ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
On Klauder"s path : a field trip : essays in honor of John R. Klauder
Tác giả: G rard G. Emch, G. C. Hegerfeldt, Ludwig Streit
Nhà XB: World Scientific
Năm XB: 1994
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

This volume contains contributions by friends, colleagues and associates of John R Klauder on the occasion of his 60th birthday.Klauder"s scientific work embraces vast territories from quantum theories to general relativity, optics and chaotic dynamics

Từ khoá: Mathematical physics

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: O1510662770 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 530.15 Chuyên ngành: 530.Vật lý học
Số Cutter: G73 Khoa: Sách ngoại văn
ISBN: 9810216874 Giá tiền: 0
Số trang: 263 Kích thước: 23cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
530.15
G73
O1510662770
530.15
G73
O55


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center