ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Expert CAD management : the complete guide
Tác giả: Robert Green
Nhà XB: Wiley Publishing
Năm XB: 2007
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

This indispensable resource is packed with savvy insights, practical techniques, and real-world advice to broaden your technical, business, and management skills.


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: E1510662416 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 620 Chuyên ngành: 620.Công nghệ và hoạt động liên hệ
Số Cutter: R63 Khoa: Khoa Công nghệ thông tin
ISBN: 9780470116531 Giá tiền: 0
Số trang: 267 Kích thước: 24 cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú: Kèm đĩa CD

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
620
R63
E1510662416
620
R63
E97


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center