ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Effective software test automation : developing an automated software testing tool
Tác giả: Kanglin Li, Mengqi Wu
Nhà XB: Sybex
Năm XB: 2004
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 2
Hiện có: 2

Giới thiệu nội dung:

Effective Software Test Automation goes well beyond the building of your own testing tool: it also provides expert guidance on deploying it in ways that let you reap the greatest benefits: earlier detection of coding errors, a smoother, swifter development process, and final software that is as bug-free as possible. Written for programmers, testers, designers, and managers, it will improve the way your team works and the quality of its products.

Từ khoá: Computer software, Testing

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: E1510661884 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 005.1 Chuyên ngành: .005 Lập trình, chương trình, dữ liệu
Số Cutter: K36 Khoa: Sách ngoại văn
ISBN: 0782143202 Giá tiền: 0
Số trang: 408 Kích thước: 23cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
005.1
K36
E1510661884
005.1
K36
E44


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center