ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
OCA : Oracle application server 10g administration I study guide
Tác giả: Bob Bryla, April Wells
Nhà XB: Wiley Publishing
Năm XB: 2006
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

Complete coverage of the exam objectives, hands-on exercises, review questions, and more, this is the first and only book to offer such in-depth coverage of this challenging exam. The book features an interactive CD-ROM, including the Sybex Test Engine with chapter review questions and bonus exams, a series of flash cards that can be used on a PC or handheld, and an e-version of the book


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: O1510661204 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 005.75 Chuyên ngành: .005 Lập trình, chương trình, dữ liệu
Số Cutter: B63 Khoa: Sách ngoại văn
ISBN: 0471787574 Giá tiền: 0
Số trang: 510 Kích thước: 24cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
005.75
B63
O1510661204
005.75
B63
O33


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center