ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Linux administrator street smarts : a real world guide to Linux certification skills
Tác giả: Roderick W. Smith
Nhà XB: Wiley Publishing
Năm XB: 2007
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

This valuable training tool is loaded with hands-on, step-by-step exercises covering all phases of Linux administration. This no-nonsense book also maps to the common tasks and exam objectives for the Linux Professional Institute (LPI) LPIC-1 certification exam and CompTIA"s Linux+ certification exam. So whether you"re preparing for certification or seeking practical skills to break into the field, you"ll find the instruction you need

Từ khoá: Linux, Operating systems

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: L1510660080 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 005.46 Chuyên ngành: .005 Lập trình, chương trình, dữ liệu
Số Cutter: R63 Khoa: Sách ngoại văn
ISBN: 0470083484 Giá tiền: 0
Số trang: 335 Kích thước: 23cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
005.46
R63
L1510660080
005.46
R63
L56


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center