ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Data structures for programmers
Tác giả: Milton Rosenstein, Ph. D
Nhà XB: John Wiley & Sons
Năm XB: 1988
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

This book reflects the growing understanding and appreciation of the role of data structuring and structured programming in task-oriented programming. It provides practically oriented but theoretically sound coverage of data structures, all designed for immediate use by readers.

Từ khoá: Data structures

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: I1510658266 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 005.73 Chuyên ngành: .005 Lập trình, chương trình, dữ liệu
Số Cutter: M55 Khoa: Sách ngoại văn
ISBN: 0471635200 Giá tiền: 0
Số trang: 210 Kích thước: 24cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
005.73
M55
I1510658266
005.73
M55
D38


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center