ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Developing and Managing Expert Systems: Proven Techniques for Buisiness and Industry
Tác giả: David s Prerau
Nhà XB: Addison-Wesley Publishing Company
Năm XB: 1990
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

Presents a practical, step-by-step approach to developing and managing expert systems in business and industry.

Từ khoá: Expert systems

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: D1510227418 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 006.33 Chuyên ngành: 005.Lập trình máy tính, chương trình, dữ liệu
Số Cutter: D38 Khoa: Sách ngoại văn
ISBN: 0201136597 Giá tiền: 0
Số trang: 363 Kích thước: 23cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
006.33
D38
D1510227418
006.33
D38
D48


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center