ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Graduate attributes, learning and employability
Tác giả: Paul Hager, Susan Holland
Nhà XB: Springer
Năm XB: 2006
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

In these complex and challenging times, students, teachers and employers are all interested in the development of generic abilities as these typically make the difference between good and indifferent employees, successful and unsuccessful learners. This book explains why generic capacities have become so important and argues that the process of acquiring them is both lifelong and developmental.


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: G1507544401 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 650.071 1 Chuyên ngành: 650.Quản lý và dịch vụ phụ thuộc
Số Cutter: P38 Khoa: Sách ngoại văn
ISBN: 9781402053412 Giá tiền: 0
Số trang: 307 Kích thước: 25 cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
650.071 1
P38
G1507544401
650.071 1
P38
G73


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center