ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Work motivation : past, present, and future
Tác giả: Ruth Kanfer, Gilad Chen, Robert D. Pritchard
Nhà XB: Routledge
Năm XB: 2008
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

In this volume the editors and authors show that motivation must be seen as a multi-level phenomenon where individual, group, organizational and cultural variables must be considered to truly understand it. The book adopts an overall framework that encompasses "internal" - from the person - forces and "external" - from the immediate and more distant environment - forces. It is destined to challenge scholars of organizations to give renewed emphasis and attention to advancing our understanding of motivation in work situations.


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: W1507543764 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 658.314 Chuyên ngành: 658.Quản lý tổng quát
Số Cutter: R88 Khoa: Sách ngoại văn
ISBN: 9780805857450 Giá tiền: 0
Số trang: 680 Kích thước: 24cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
658.314
R88
W1507543764
658.314
R88
W67


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center