ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Festival & special event management
Tác giả: Johnny Allen ...
Nhà XB: John Wiley & Sons Australia
Năm XB: 2008
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

Introduces new developments, professional "tools" and the globalisation and subsequent internationalism of event management. The role of marketing and communication, environmental planning, the increasing role of governments through the creation of event strategies and the different perspectives of event management are all discussed.


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: F1507541210 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 394.260 68 Chuyên ngành: 394.Phong tục tổng quát
Số Cutter: J64 Khoa: Sách ngoại văn
ISBN: 0470812524 Giá tiền: 0
Số trang: 637 Kích thước: 25 cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: 4 Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
394.260 68
J64
F1507541210
394.260 68
J64
F47


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center