ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Gifts differing understanding personality type
Tác giả: Isabel Briggs Myers, Peter B. Myers
Nhà XB: Palo Alto, Calif. : Davies-Black Pub
Năm XB: 1995
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

This book distinguishes four categories of personality styles and shows how these qualities determine the way you perceive the world and come to conclusions about what you"ve seen. It then explains what they mean for your success in school, at a job, in a career and in your personal relationships. For more than 60 years, the Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) tool has been the most widely used instrument in the world for determining personality type, and for more than 25 years, Gifts Differing has been the preeminent source for understanding it.

Từ khoá: Typology

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: G1507539334 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 155.264 Chuyên ngành: 155.Tâm lý học khác biệt và phát triển
Số Cutter: I83 Khoa: Sách ngoại văn
ISBN: 9780891060741 Giá tiền: 0
Số trang: 228 Kích thước: 23cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
155.264
I83
G1507539334
155.264
I83
G54


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center