ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Business plans
Tác giả: David Lloyd
Nhà XB: Hodder Arnold
Năm XB: 2007
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 7
Hiện có: 7

Giới thiệu nội dung:

Written by a leading expert with years of practical experience, this book will provide the tools to be able to produce a concise and workable business plan, a fundamental management skill. Areas covered include what to do before writing a business plan, how to write an attention grabbing executive summary, the best way of presenting business finances in the plan, how to stay on the right track after the plan is written, and common mistakes to avoid.


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: B1507535351 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 658.401 2 Chuyên ngành: 658.Quản lý tổng quát
Số Cutter: D38 Khoa: Sách ngoại văn
ISBN: 9780340946503 Giá tiền: 0
Số trang: 192 Kích thước: 20cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
658.401 2
D38
B1507535351
658.401 2
D38
B87


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center