ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
5 minds for the future
Tác giả: Howard Gardner
Nhà XB:
Năm XB: 2008
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

The disciplined mind, to learn at least one profession, as well as the major thinking (science, math, history, etc.) behind it; The synthesizing mind, to organize the massive amounts of information and communicate effectively to others; The creating mind, to revel in unasked questions - and uncover new phenomena and insightful apt answers; The respectful mind, to appreciate the differences between human beings - and understand and work with all persons; The ethical mind, to fulfill one"s responsibilities as both a worker and a citizen


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: 01507534438 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 650.1 Chuyên ngành: 650.Quản lý và dịch vụ phụ thuộc
Số Cutter: H69 Khoa: Sách ngoại văn
ISBN: 9781422145357 Giá tiền: 0
Số trang: 196 Kích thước: 21cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
650.1
H69
01507534438
650.1
H69
565


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center