ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tham khảo toàn diện Windows NT Server 4 - Tập 2
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Đan;...
Nhà XB: Thống kê
Năm XB: 1998
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

Giới thiệu tổng quan về Windows NT Server 4; giới thiệu một số chủ đề về cách quản trị rất cần để cài đặt thành công mạng Windows NT và các chủ đề nâng cao, như: quản trị vùng, quản lý Registry,...


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: T1505816074 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 005.4 Chuyên ngành: .005 Lập trình, chương trình, dữ liệu
Số Cutter: N48 Khoa: Khoa công nghệ thông tin
ISBN: Giá tiền: 0
Số trang: 773 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
005.4
N48
T1505816074
005.4
N48
T43


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center