ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Spanish for Dummies
Tác giả: Susana Wald
Nhà XB: Wiley
Năm XB: 2006
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có:

Giới thiệu nội dung:

Learn Latin American Spanish quickly and painlessly

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: S1505790606 Danh mục: Giáo dục
Mã Dewey: 800 Chuyên ngành: 800.Văn học và Tu từ học
Số Cutter: S87 Khoa: Sách ngoại văn
ISBN: 0470053801 Giá tiền:
Số trang: 0 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
800
S87
S1505790606
800
S87
S73


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center