ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Adobe Photoshop CS2: Complete Concepts and Techniques
Tác giả: Shelly Cashman Starks
Nhà XB: Course Technology
Năm XB: 2006
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 2
Hiện có:

Giới thiệu nội dung:

Part of the highly successful Shelly Cashman series, this brand new complete text follows the proven Shelly Cashman step-by-step, screen-by-screen approach to learning Photoshop CS2. Readers will learn Photoshop CS2 skills as well as graphic design concepts.

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: A1505790094 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 005 Chuyên ngành: 005.Lập trình máy tính, chương trình, dữ liệu
Số Cutter: S54 Khoa: Khoa Công nghệ thông tin
ISBN: 1418859400 Giá tiền:
Số trang: 0 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
005
S54
A1505790094
005
S54
A36


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center