ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
The art of 3D computer animation and effects
Tác giả: Isaac V. Kerlow
Nhà XB: Wiley
Năm XB: 2004
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 2
Hiện có: 2

Giới thiệu nội dung:

An insightful, up-to-date look at creating in the digital environment


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: T1505788491 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 006.696 Chuyên ngành: .005 Lập trình, chương trình, dữ liệu
Số Cutter: I83 Khoa: Khoa công nghệ thông tin
ISBN: 0471430366 Giá tiền: 0
Số trang: 451 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: 3 Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
006.696
I83
T1505788491
006.696
I83
T44


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center