ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Absolute PC Security and Privacy
Tác giả: Michael Miller
Nhà XB: Sybex
Năm XB: 2002
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 2
Hiện có:

Giới thiệu nội dung:

Learn how to protect a PC from fast-spreading viruses in disguise, Internet-connection hijackers, con artists after personal information, annoying spam e-mail and relentless pop-up advertising. "Absolute PC Security and Privacy" shows how to detect security holes, reduce chances of an attack, recognize when one is under attack and stop an attack in progress.

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: A1505786684 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 005 Chuyên ngành: 005.Lập trình máy tính, chương trình, dữ liệu
Số Cutter: M53 Khoa: Khoa công nghệ thông tin
ISBN: 0-7821-4127-7 Giá tiền:
Số trang: 0 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
005
M53
A1505786684
005
M53
A27


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center