ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
CCNA Sercurity study guide
Tác giả: Tim Boyles
Nhà XB: Wiley India Pvt. Ltd
Năm XB: 2010
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

Hướng dẫn nghiên cứu về bảo mật CCNA. Cung cấp những kiến thức cơ bản về quản lý mạng CCNA.


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: C1505726876 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 005 Chuyên ngành: .005 Lập trình, chương trình, dữ liệu
Số Cutter: T56 Khoa: Khoa công nghệ thông tin
ISBN: Giá tiền: 0
Số trang: 516 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
005
T56
C1505726876
005
T56
C36


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center