ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Managing stress: before it manages you
Tác giả: Jenny Steinmetz, Jon Blankenship, Linda Brown, Deborah hall, Grace miller
Nhà XB: Bull Publishing company
Năm XB: 0
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: M1501900569 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 155.9 Chuyên ngành: 155.Tâm lý học khác biệt và phát triển
Số Cutter: J46 Khoa: Sách Kỹ năng
ISBN: Giá tiền: 0
Số trang: 114 Kích thước: 25 cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
155.9
J46
M1501900569
155.9
J46
M36


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center