ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Character recognition systems: a guide for students and practioners
Tác giả: Mohamed cheriet...[et al]
Nhà XB: Wiley Interscience
Năm XB: 2007
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: C1501225844 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 006.4 Chuyên ngành: 005.Lập trình máy tính, chương trình, dữ liệu
Số Cutter: M64 Khoa: Khoa công nghệ thông tin
ISBN: Giá tiền: 0
Số trang: 325 Kích thước: 23cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
006.4
M64
C1501225844
006.4
M64
C43


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center