ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
The Forensic mission: Investigate forensic through a killer mystery!
Tác giả: E. K. Hein
Nhà XB: Wiley Publishing
Năm XB: 2007
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: T1501139444 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 363.25 Chuyên ngành: 363.Các vấn đề xã hội khác
Số Cutter: E05 Khoa: Nhóm chính trị
ISBN: Giá tiền: 0
Số trang: 260 Kích thước: 23cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
363.25
E05
T1501139444
363.25
E05
T44


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center