ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Why i hate flying: Tales for the tormented traveler
Tác giả: Henry mintzberg
Nhà XB: New york
Năm XB: 0
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: W1500972891 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 500 Chuyên ngành: 500.Khoa học tự nhiên và Toán học
Số Cutter: H46 Khoa: Khoa Khoa học cơ bản
ISBN: Giá tiền: 0
Số trang: 138 Kích thước: 19cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
500
H46
W1500972891
500
H46
W49


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center