ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Low energy lon Asisted film growth
Tác giả: A R Gonzalez- Elipe, F Yubero
Nhà XB: Imperial College Press(ICP)
Năm XB: 2003
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: L1500954303 Danh mục: Điện ảnh, Âm nhạc
Mã Dewey: 536.07 Chuyên ngành: 536.Nhiệt học
Số Cutter: A74 Khoa: Khoa Khoa học cơ bản
ISBN: Giá tiền: 0
Số trang: 283 Kích thước: 22cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
536.07
A74
L1500954303
536.07
A74
L69


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center