ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
global consumer behavior
Tác giả: chantal ammi
Nhà XB: iste
Năm XB: 2007
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có:

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: g1500260707 Danh mục:
Mã Dewey: 658.8 Chuyên ngành: 658.Quản lý tổng quát
Số Cutter: C43 Khoa: Khoa Quản trị kinh doanh
ISBN: 978-1-905209-63-7 Giá tiền:
Số trang: 0 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: 1 Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
658.8
C43
g1500260707
658.8
C43
G56


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center