ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
the handbook of field marketing
Tác giả: alison williams roddy mullin
Nhà XB: kogan page
Năm XB: 2008
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có:

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: t1500259899 Danh mục:
Mã Dewey: 658.8 Chuyên ngành: 658.Quản lý tổng quát
Số Cutter: A45 Khoa: Khoa Quản trị kinh doanh
ISBN: 978-0-7494-5025 Giá tiền:
Số trang: 0 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: 1 Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
658.8
A45
t1500259899
658.8
A45
T44


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center