ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
The Four kinds of salespeople: How and why they excel- and how you can too
Tác giả: Chuck Mache
Nhà XB: John Wiley
Năm XB: 1957
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: T1500258713 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 658.85 Chuyên ngành: 658.Quản lý tổng quát
Số Cutter: C48 Khoa: Khoa Quản trị kinh doanh
ISBN: Giá tiền: 0
Số trang: 197 Kích thước: 22cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
658.85
C48
T1500258713
658.85
C48
T44


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center