ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
encyclopedia of polymer science and technology
Tác giả: william j pesce peter booth wiley
Nhà XB: wiley
Năm XB: 2007
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có:

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: e1500088339 Danh mục:
Mã Dewey: 668.9 Chuyên ngành: 668.Công nghệ sản phẩm hữu cơ khác
Số Cutter: W55 Khoa: Khoa Quản trị kinh doanh
ISBN: 978-0-470-04610-4 Giá tiền: 0
Số trang: 0 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: 3 Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
668.9
W55
e1500088339
668.9
W55
E53


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center