ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
andersons business law and the legal environment
Tác giả: twomey jennings fox
Nhà XB: west
Năm XB: 2002
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có:

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: a1499931281 Danh mục:
Mã Dewey: 346.7 Chuyên ngành: 346.Tư pháp
Số Cutter: T96 Khoa: Khoa Quản trị kinh doanh
ISBN: 0-324-06691-0 Giá tiền:
Số trang: 0 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: 18 Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
346.7
T96
a1499931281
346.7
T96
A53


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center