ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Luật viên chức năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành.
Tác giả:
Nhà XB: NXB. Chính trị quốc gia
Năm XB: 2013
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 2
Hiện có: 2

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: L1499478648 Danh mục: Điện ảnh, Âm nhạc
Mã Dewey: 342.597068 Chuyên ngành: 342.Luật hiến pháp và hành chính
Số Cutter: 00 Khoa: Nhóm sách luật
ISBN: Giá tiền: 62
Số trang: 411 Kích thước: 21cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
342.597068
00
L1499478648
342.597068
00
L83


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center