ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Nước thải và công nghệ xử lý nước thải
Tác giả: Nguyễn Xuân Nguyên
Nhà XB: NXB, Khoa học và kỹ thuật
Năm XB: 2003
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 3
Hiện có: 3

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: N1498719831 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 661 Chuyên ngành: 661.Công nghiệp hóa học công nghiệp
Số Cutter: N48 Khoa: Khoa công nghệ thực phẩm
ISBN: Giá tiền: 0
Số trang: 322 Kích thước: 22cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
661
N48
N1498719831
661
N48
N86


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center