ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
advertising and promotion an integrated marketing communications perspective
Tác giả: RGEORGE E Belch michael A Belch
Nhà XB: McGRAW HILL
Năm XB: 2009
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 5
Hiện có:

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: a1497836587 Danh mục:
Mã Dewey: 838.2 Chuyên ngành: 838.
Số Cutter: R44 Khoa: Khoa Quản trị kinh doanh
ISBN: 978-0-07-128440-0 Giá tiền:
Số trang: 0 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: 8 Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
838.2
R44
a1497836587
838.2
R44
A38


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center