ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
global business today
Tác giả: charles W L hill
Nhà XB: McGraw hill Irwin
Năm XB: 2009
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 2
Hiện có:

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: g1497585812 Danh mục:
Mã Dewey: 338.7 Chuyên ngành: 338.Sản xuất
Số Cutter: C43 Khoa: Khoa Quản trị kinh doanh
ISBN: 978-0-07-128550-6 Giá tiền:
Số trang: 0 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: 6 Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
338.7
C43
g1497585812
338.7
C43
G56


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center