ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
principles and practice
Tác giả: wells spence stone moriarty burnett
Nhà XB: pearson
Năm XB: 1968
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 3
Hiện có:

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: p1497585074 Danh mục:
Mã Dewey: 372.08 Chuyên ngành: 372.Giáo dục tiểu học
Số Cutter: W45 Khoa: Sách ngoại văn
ISBN: 9780733973215 Giá tiền:
Số trang: 0 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Vị trí:
Tái bản: 1 Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
372.08
W45
p1497585074
372.08
W45
P75


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center