ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
international business
Tác giả: donald A ball wendell H McCulloch Jr paul L Frantz J Michael S Minor
Nhà XB: McGraw hill Irwin
Năm XB: 2006
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 4
Hiện có:

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: i1497583189 Danh mục:
Mã Dewey: 430.8 Chuyên ngành: 430.Ngôn ngữ gốc Đức và tiếng Đức
Số Cutter: D66 Khoa: Khoa Quản trị kinh doanh
ISBN: 0-07-295802-2 Giá tiền:
Số trang: 0 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: 1 Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
430.8
D66
i1497583189
430.8
D66
I58


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center