ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
essentials of marketing research
Tác giả: william G Zikmund barry J babin
Nhà XB: south western
Năm XB: 2007
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có:

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: e1497579308 Danh mục:
Mã Dewey: 658.8 Chuyên ngành: 658.Quản lý tổng quát
Số Cutter: W55 Khoa: Khoa Quản trị kinh doanh
ISBN: 978-0-324-32087-9 Giá tiền:
Số trang: 0 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: 3 Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
658.8
W55
e1497579308
658.8
W55
E87


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center