ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
international business
Tác giả: donald A Ball Wendell H McCulloch Jr
Nhà XB: BPI IRWIN
Năm XB: 1990
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 3
Hiện có:

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: i1497578991 Danh mục:
Mã Dewey: 430.9 Chuyên ngành: 430.Ngôn ngữ gốc Đức và tiếng Đức
Số Cutter: D66 Khoa: Khoa Quản trị kinh doanh
ISBN: 0-256-08010-0 Giá tiền:
Số trang: 0 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: 4 Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
430.9
D66
i1497578991
430.9
D66
I58


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center