ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
100 kỹ thuật thâm nhập gỡ rối Access 2003- 2007
Tác giả: Nguyễn Quốc Bình
Nhà XB: NXB. Hồng Đức
Năm XB: 2008
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: 01497252788 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 004 Chuyên ngành: 004.Xử lý dữ liệu- Tin học
Số Cutter: N48 Khoa: Khoa công nghệ thông tin
ISBN: Giá tiền: 65
Số trang: 359 Kích thước: 24cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
004
N48
01497252788
004
N48
100


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center