ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
essential of investments
Tác giả: bodie kane and Marcus
Nhà XB: Mc Graw hill
Năm XB: 2013
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 2
Hiện có:

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: e1496745041 Danh mục:
Mã Dewey: 332.6 Chuyên ngành: 332.Kinh tế tài chính
Số Cutter: B63 Khoa: Khoa Quản trị kinh doanh
ISBN: 13-9780077148249 Giá tiền:
Số trang: 0 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: 9 Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
332.6
B63
e1496745041
332.6
B63
E87


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center