ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Microeconomics
Tác giả: Hubbard obrien
Nhà XB: pearson prentice hall
Năm XB: 2006
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 2
Hiện có:

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: M1495873129 Danh mục:
Mã Dewey: 338.6 Chuyên ngành: 338.Sản xuất
Số Cutter: H83 Khoa: Khoa Quản trị kinh doanh
ISBN: 0-13-034826-0 Giá tiền:
Số trang: 0 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: 1 Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
338.6
H83
M1495873129
338.6
H83
M53


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center